Huỳnh Quốc Phòng - Digital Marketing - Tìm Agency | Kết nối Brand và Agency
Hotline: 0388-925-667
Tải Hồ Sơ

pqhuynh08 (127 lượt xem)

Stop Talking and Start Doing

Huỳnh Quốc Phòng – Digital Marketing

Giới thiệu

Thông tin chung - Tải Hồ Sơ Cty Ở Góc Phải

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các chiến dịch Facebook ads và online marketing như xây dụng fan page, group, và quản lý.

Viết bài cho website, fan page.

Thiết kế các ấn phẩm banner, flyer, logo cho các chiến dịch online marketing

Liên hệ pqhuynh08

Một sản phẩm của

Fanpage cộng đồng

Đối tác tài trợ máy chủ

Liên hệ

Email: support@timagency.info

Hotline: 0388925667

Facebook Fanpage